All for Joomla All for Webmasters

شنبه - چهارشنبه - 8:00 - 18:00, پنج شنبه - 8:00 - 14:00

اخبار و مقالات

اخبار و مقالات (2)

توضیح درباره صفحه اخبار و مقالات

حضور در سومین کنگره کاربرد لیزر در علوم پزشکی و دهمین همایش سالیانه انجمن علمی پزشکی لیزری ایران
7-9 بهمن ماه 94 / بیمارستان میلاد


اولین تجربه حضور شرکت آرافام پویش در کنگره کاربرد لیزر در علوم پزشکی و نمایشگاه جانبی به منظور معرفی تکنولوژی بسیار جدید Femtosecond laser tomography  ساخت کمپانی  Jenlab  آلمان در بهمن 94 صورت گرفت. معرفی اصول این تکنولوژی و کاربردهای متعدد و فوق العاده آن در بخشهای مختلف پزشکی از جمله تشخیص زود هنگام بیماریهای پوستی ، سرطان ، مغز و اعصاب ، مطالعات و تحقیقات بنیادی در حوزه  ژنتیک ، سلولهای بنیادی ، پزشکی فضایی بصورت سمیناری توسط مدیرعامل شرکت در روز دوم همایش ارایه گردید و چکیده مقاله در مجله کنفراس به چاپ رسیده است.

حضور در سومین کنگره کاربرد لیزر در علوم پزشکی و دهمین همایش سالیانه انجمن علمی پزشکی لیزری ایران
7-9 بهمن ماه 94 / بیمارستان میلاد


اولین تجربه حضور شرکت آرافام پویش در کنگره کاربرد لیزر در علوم پزشکی و نمایشگاه جانبی به منظور معرفی تکنولوژی بسیار جدید Femtosecond laser tomography  ساخت کمپانی  Jenlab  آلمان در بهمن 94 صورت گرفت. معرفی اصول این تکنولوژی و کاربردهای متعدد و فوق العاده آن در بخشهای مختلف پزشکی از جمله تشخیص زود هنگام بیماریهای پوستی ، سرطان ، مغز و اعصاب ، مطالعات و تحقیقات بنیادی در حوزه  ژنتیک ، سلولهای بنیادی ، پزشکی فضایی بصورت سمیناری توسط مدیرعامل شرکت در روز دوم همایش ارایه گردید و چکیده مقاله در مجله کنفراس به چاپ رسیده است.

Subscribe fa

Where to find us? fa

Address
Your street 123, Malesuada City
Phone Number
+23 4054 3405
+43 953 4935