All for Joomla All for Webmasters

شنبه - چهارشنبه - 8:00 - 18:00, پنج شنبه - 8:00 - 14:00

درباره ما

در سالهای اخیر بیوبانکینگ  ( Biobankng) در مطالعات و درمانهای جدید در حوزه های مختلف پزشکی و علوم زیستی  جایگاه ویژه پیدا کرده است .
از جمله مطالعات جمعیتی توزیع بیماریهای خاص ،مطالعات در نحوه توزیع ژنتیکی جمعیت ، انتقال خون ،  سلول درمانی با استفاده از سلول های بنیادی ، ژن درمانی ، مطالعات و درمانهای سلولی و ژنتیکی در زمینه علوم اعصاب ، ناباروری ، سرطان... وهمچنین جمع آوری و نگهداری ژن های گونه های مختلف گیاهی و حیوانی  به منظور حفظ ، درمان و مطالعات حوزه های کشاورزی و علوم دامی ، جایگاه ویژه پیدا کرده است .
لذا نحوه انجام فرایند و مدیریت بیوبانگ  شامل بهره گیری از تیوپها و ویالهای نگهداری نمونه ، سیستم های کدگذاری و شناسایی نمونه ، دستگاههای نگهداری نمونه ، نحوه مدیریت نرم افزاری نمونه های ذخیره شده ، سیستم های اتوماسیون تزریق و بسته بندی نمونه برای ذخیره سازی با کیفیت بالا برای نگهداری درازمدت مواد زیستی در مقیاس میکرولیتر، به طور مداوم در حال توسعه هستند.

Subscribe fa

Where to find us? fa

Address
Your street 123, Malesuada City
Phone Number
+23 4054 3405
+43 953 4935