All for Joomla All for Webmasters

شنبه - چهارشنبه - 8:00 - 18:00, پنج شنبه - 8:00 - 14:00

کمپانی Telstar با بیش از 40 سال تجربه، محصولات کارامدی را برای تحقیقات پایه در بیوتکنولوژی و موسسات علمی، مراکز R&D و آزمایش های پزشکی در سه مدل زیر تولید کرده است

Subscribe fa

Where to find us? fa

Address
Your street 123, Malesuada City
Phone Number
+23 4054 3405
+43 953 4935