All for Joomla All for Webmasters

شنبه - چهارشنبه - 8:00 - 18:00, پنج شنبه - 8:00 - 14:00

ما هم اکنون UHPLC را در قالب هزینه پرداختی برای HPLC ارائه میدهد. در واقع این کمپانی تمرکز خود را بر روی تکنولوژی UHPLC برای همه کاربران HPLC، همه آزمایشگاه ها و همه آنالیت ها گذاشته است.


تکنولوژی Smart flow برای ایجاد جریان بدون پالس حتی در فشارهای بالا و جریان های بالا
تکنولوژی Ultiflow برای سرعت جریان های نانو / cap / و میکرو (زیر 50nL/min )
UHPLC با قابلیت فشار بالا تا MPa 62 (psi 9000) و سرعت جریان 10mL/min
Bionary : فشار بالای متناسب
Quaternary : فشار پایین
سیستم شستشو برای افزایش طول عمر پیستون های پمپ
دقت بالای نمونه برداری و سازگار با محیط زیست

پمپ ها: ارائه دهنده جریان قوی و دقیق
این پمپ ها ب متناسبهترین انتخاب برای صنعت میباشند، از کاربردهای nano تا rapid separation ، از کاربردهای معمول تا UHPLC .

سمپلرها و محفظه های ستون: تکنیک های اتوماتیک پیشرفته
این سمپلرها تزریق مطمئن و دقیق برای حجم های nL تا mL نمونه با کمترین جابجایی ها را ارائه میدهد.

دتکتورها:
شامل دتکتورهای (UV-vis (DAD, MWD, VWD ، فلورسانس (FLD)، شاخص ضریب شکست و ... برای رنج وسیعی از آنالیت ها میباشد. سرعت بالای جمع آوری داده ها، تشخیص طول موج چندگانه، و طیف UV سه بعدی (3D) سازگاری UHPLC و تطبیق پذیری با انواع آنالیت ها و تکنیک ها را بهبود می بخشد


Charged Aerosol Detectors ,CAD : برای آنالیت های غیر فرار و برخی آنالیت های شبه فرار
Electrochemical Detectors: برای آنالیت های سریع اکسید شونده و کاهش یابنده
Mass Spectrometry: کوچکترین و حساس ترین دتکتور موجود در بازار در نوع خود
ستونهای LC : رنج وسیعی از سرعت جریان ها و گزینش پذیری ها
ستون های نانو: رنج وسیعی از ستونهای نانو با اندازه ذرات کمتر از 2µL  ، دارای طول تا 50cm و حجم مرده برابر با صفر
ستون های استاندارد: برای رنج وسیعی از گزینش پذیری های مختلف و مواد پرکننده بسیار مؤثر برای همه ستونهای معمول
ستونهای LC جداسازی سریع (RSLC): بهبود سرعت و وضوح در فشار برگشتی پایین
بیوستونها: تکنولوژی monolith منحصربفرد برای جداسازی با وضوح فوق العاده بیومولکولها
ستونهای تخصصی: گزینش پذیری سفارشی برای کاربردهای اختصاصی، بهترین انتخاب برای جداسازی سورفاکتانت ها، اسیدهای آلی و یا مواد منفجره
ستونهای Mixed-Mode : انتخاب پذیری قابل تنظیم برای جداسازی هم زمان آنالیت های آلی یونی، آبگریز یا آبدوست

Laboratory Freeze dryers
Capacity: 3, 8, 9 Liters
Temperature: -55° C / -85° C
R&D Freeze dryers
Capacity: 25, 35, 50 Liters
Temperature: -55° C / -85° C

Subscribe fa

Where to find us? fa

Address
Your street 123, Malesuada City
Phone Number
+23 4054 3405
+43 953 4935