تجهیزات بیوبانک و نگهداری نمونه

در سالهای اخیر بیوبانکینگ (Biobanking)در مطالعات و درمانهای جدید در حوزههای مختلف پزشکی و علومزیستی جایگاه ویژه پیدا کرده است .
از جمله مطالعات جمعیتی توزیع بیماریهای خاص، مطالعات در نحوه توزیع ژنتیکی جمعیت، انتقال خون، سلول درمانی با استفاده از سلولهای بنیادی، ژندرمانی، مطالعات و درمانهای سلولی و ژنتیکی در زمینه علوم اعصاب، ناباروری، سرطان و … . همچنین جمعآوری و نگهداری ژنهای گونههای مختلف گیاهی و حیوانی به منظور حفظ، درمان و مطالعات حوزههای کشاورزی و علوم دامی، جایگاه ویژه پیدا کرده است. لذا نحوه انجام فرایند و مدیریت بیوبانگ شامل بهرهگیری از تیوپها و ویالهای نگهداری نمونه، سیستمهای کدگذاری و شناسایی نمونه، دستگاههای نگهداری نمونه، نحوه مدیریت نرمافزاری نمونههای ذخیره شده، سیستمهای اتوماسیون تزریق و بستهبندی نمونه برای ذخیرهسازی با کیفیت بالا برای نگهداری دراز مدت مواد زیستی در مقیاس میکرولیتر، به طور مداوم در حال توسعه هستند. از جمله موارد پراهمیت در حوزه Biobanking نگهداری بلند مدت نمونههای بیولوژیکی، استفاده از تیوپهای مناسب و نحوه کدگذاری نمونهها است، به نحوی که نگهداری و بازیابی اطلاعات و نمونهها بعد از چندین سال به قوت اولیه حفظ گردد.
شرکت آرافام پویش نمایندگی انحصاری کمپانی LVL آلمان، تامینکننده تجهیزات مربوط به بیوبانکینگها برای مراکز تحقیقاتی میباشد

محصولات

تیوپهای ساده کرایو ویال

در گذشته و حتی امروزه برای نگهداری بلند مدت نمونه های بیولوژیکی، از تیوپهای مناسب استفاده میشد، به نحوی که نگهداری و بازیابی اطلاعات و

مشاهده »

سیستم نرم افزار بیوبانک

شرکت آرافام پویش نمایندگی انحصاری برند LVL آلمان، به همراه تیوپهای بارکددار و اسکنرهای این تیوپها، سیستم نرمافزاری بیوبانکها را به مراکز تحقیقاتی ارائه میکند.مشخصاتو

مشاهده »
admin

اسکنر تیوپ

اسکنر تیوپهای کمپانی LVL آلمان، دستگاههای هستند برای خوانش تیوپهای کددار 2D. کدهای مربوط به این تیوپها با توجه به نوع دستگاههای اسکنر این کمپانی

مشاهده »
admin

2D barcoded tube

کمپانی LVL آلمان با بیش از 30 سال تجربه در حوزه Liquid Handling و بیوبانکینگ، از تولیدکنندگان بنام تیوپهای 2D barcoded در اندازهها و رنگهای

مشاهده »