سیستمهای نگهداری در سرما

کمپانی Telstar کشور اسپانیا سازنده یخچال و فریزرهای بسیار پیشرفت در دماهای خیلی پایین، مناسب برای آزمایشگاههای خاص، مراکز پژوهشی و تحقیقاتی و سایر مراکز و سازمانهای مربوطه مانند بانک خون و … میباشد. شرکت آرافام پویش، نماینده رسمی و انحصاری این برند در کشور ایران وارد کننده و عرضه کننده انواع مختلفی از مدلهای این یخچال و فریزرها اعم از یخچال و فریزرهای افقی و ایستاده در دماها و امکانات مختلف میباشد.

محصولات

admin

تانک ازت

شرکت آرافام پویش تامینکننده تجهیزات آزمایشگاه و تحقیقاتی، تامینکننده بانک ازت از برند CBS آمریکا در سه دسته بندی مختلف شامل، تانکهای ازت برای نگهداری

مشاهده »
admin

فریزرها

فریزرهای کمپانی Telstar رنج وسیعی از فریزرهای کاربردی در آزمایشگاهها، بانک خون و مراکز پژوهشی و تحقیقاتی را توسط شرکت آرافام پویش (نمایندگی انحصاری) به

مشاهده »
admin

یخچال، فریزر

یخچال­ها و فریزرهای آزمایشگاهی Slimlineاز کمپانی Telstar اسپانیا رنج وسیعی از پیکربندی­ها را برای کاربردهای آزمایشگاهی و بانک خون به واسطه شرکت آرافام پویش به

مشاهده »