هودهای بیولوژیکی

شرکت آرافام پویش نماینده انحصاری کمپانی Telstar اسپانیا، تامین کننده هودهای جریان آرام و هودهای بیولوژیکی با توجه به نیاز مراکز تحقیقاتی در کلاسهای I، II و III میباشد.
برای آشنایی با مدلهای مختلف هودها، هودهای کلاس I، II و III و هودهای جریان آرام مراجعه کنید.

محصولات

admin

هودهای جریان آرام عمودی

هودهای سری Aeolus V کمپانی Telstar اسپانیا، هودهای جریان آرام عمودی با کیفیت بالا برای کار با مواد غیر خطرناک هستند. این هودها بالاترین میزان

مشاهده »
admin

هودهای جریان آرام افقی

هودهای سری Aeolus H کمپانی Telstar اسپانیا، هودهای جریان آرام افقی با کیفیت بالا برای کار با مواد غیر خطرناک هستند. این هودها بالاترین میزان

مشاهده »
admin

هودهای بیولوژیکی کلاس II

هودهاي ايمني بيولوژيك کلاس II، فرد محقق، مواد و محيط كار داخل هود را در برابر آلودگيهاي خارجي حفاظت ميکنند. حفاظت فردي با ايجاد جريان

مشاهده »
admin

هودهای بیولوژیکی کلاس III

هودهای کلاس III، به گونهای طراحي شدهاند كه بالاترين سطح محافظت و امنیت را براي اپراتور، محيط كار و مواد ایجاد میکنند. این هودها يك

مشاهده »