آرافام پویش

بزرگترین تأمین کننده

تجهیزات آزمایشگاهی و تحقیقاتی در ایران

 

سایر خدمات مجموعه

 
  • تجهیزات و لوازم مصرفی و قطعات مورد نیاز سیستم های آنالیز دستگاهی همچون  GC, UV/Vis , HPLC , AAS ,…  از برندهای معتبر جهانی
  • تجهیزات و لوازم عمومی آزمایشگاه
  • مواد شیمیایی

محصولات ما