تیوپهای ساده کرایو ویال

arafam pouyesh

تیوپهای ساده کرایو ویال

در گذشته و حتی امروزه برای نگهداری بلند مدت نمونه های بیولوژیکی، از تیوپهای مناسب استفاده میشد، به نحوی که نگهداری و بازیابی اطلاعات و نمونه ها بعد از چندین سال به قوت اولیه حفظ گردد. برای این امر، عمدتا از تیوپهای ساده یا Cryovialها دراین حوزه استفاده شده است و برای شناسایی و کدگذاری از Labelهای که بر روی ویالها چسبانده میشد بهره گرفته میشود که بر روی این Labelها مشخصات یا کد نمونه، درج شده است.
شرکت آرافام پویش تامین کننده Cryovialها و باکس های مربوط به Cryovialها از کمپانی LVL آلمان، میباشد. در ادامه به ترتیب، انواع مدلهای Cryovialها و باکس های مربوط به آنها آورده شده است.

Cryovial

Cryo Rack

اطلاعات محصول را برای همکاران خود ارسال نمایید :

Share on print
Print
Share on email
Email
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp

سایر محصولات