arafam pouyesh

2D barcoded tube

کمپانی LVL آلمان با بیش از 30 سال تجربه در حوزه Liquid Handling و بیوبانکینگ، از تولیدکنندگان بنام تیوپهای 2D barcoded در اندازهها و رنگهای مختلف است. نسل جدید تیوبهای نگهداری نمونه از نوع 2D Barcoded tube هستند که کد هر تیوب بصورت انحصاری در کارخانه و در زمان تولید در انتهای آن بصورت ماتریکس دو بعدی به وسیله لیزر حک می شود که امکان از بین رفتن یا مخدوش شدن آنها تقریبا منتفی است. این کدها عمدتا از ترکیبی 12 تا 15 رقمی از حروف و عدد تشکیل شدهاند و کد ماتریکسی حاصل برای هر تیوپ یگانه و انحصاری است. این امر، ذخیره سازی و بازشناسی تیوپها را بسیار آسان میسازد. این نوع از تیوپها تحت شرایط Clean Room تولید میگردد و کاملا عاری از آلودگی هستند. در این روش با سیستم مدیریت نرم افزاری، به سهولت میتوان اطلاعات کامل نمونه ها را براساس کد تیوپ مربوطه ثبت، جستجو و بازیابی کرد.

در یک جمعبندی کلی، مزایای این نوع از تیوپها عبارتند از:

⦁ محفوظ ماندن کد دوبعدی تیوپها در دماهای 86C – فریزرهای نگهداری نمونه یا در دمای ازت مایع 197C – در بلند مدت
⦁ یکتایی کدها و عدم تشابه کدینگ تیوپها بدلیل ترکیب ماتریکس 2D
⦁ ذخیرهسازی آسان و بازشناسی مطمئن تیوپها حتی در بلند مدت
⦁ سهولت مدیریت نرمافزاری اطلاعات مربوط به تیوپها
⦁ عاری بودن از آلودگی

Free from DNA, DNAse & RNAse /Free from Extractable Organic Substances & Metallic ions/ Free from Endotoxins LVL 2D barcoded Tubes

در حجمهای 200 µl تا 8 ml و در باکسهای استاندارد SBS تولید و عرضه میگردد. تعداد تیوپ در هر باکس برای حجمهای 200 µl , 300 µl , 450 µl, 500 µl, 1000 µl برابر با 96 تیوپ ودر مورد حجمهای بالاتر در باکسهای 24 تایی و 48 تایی قابل ارائه میباشند

 رب تیوپها می تواند از نوع Screw Cap یا Push Cap متناسب با کارکرد مورد نظر در بیش از 10رنگ انتخاب شود

اطلاعات محصول را برای همکاران خود ارسال نمایید :

Share on print
Print
Share on email
Email
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp

سایر محصولات