بیوبانکینک در سلامتی

arafam pouyesh

بیوبانکینک در سلامتی

Biobanking in health care: evolution and future directions

برای دانلود فایل مقاله بیوبانکینک اینجا کلیک نمایید .

Biobanking

مجموعه  آرافام پویش آمادگی تامین تجهیزات زیر در صورت درخواست مشتریان را دارد:

تجهیزات

بخش های محصولات

آزمایشگاهی تشخیصی طبی

تحقیقات،بیوتکنولوژی

بیوبانکینگ / Biobanking

انتقال و نگهداری خون