تیوپهای ساده کرایو ویال

arafam pouyesh

تیوپهای ساده کرایو ویال

یکی از روش های معمول در نگهداری و بایگانی طولانی مدت نمونه ها در دماهای پایین استفاده از Cryovialها می­باشد. در نگهداری نمونه با تیوپهای ساده یا Cryoviaها برای شناسایی و کدگذاری از Labelهای که بر روی ویال­ها چسبانده می­شد بهره گرفته می­شود که بر روی این Labelها مشخصات یا کد نمونه، درج میشود. این نوع از نگهداری از نمونه ها در کنار معایبی که دارد، به علت ارزان بودن همچنان در برخی از بیوبانکها و مراکز تحقیقاتی استفاده میشود.

ازجمله معایب مهم و چشمگیر این تیوپهای ساده میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

  • نداشتن ایمنی کافی در نگهداری و حفظ نمونه ها به علت کنده شدن برچسب ها و پاک شدن اطلاعات آنها در دماهای پایین
  • مرتب نبودن چیدمان و اشغال فضای اضافی در فریزرها و تانکهای ازت

Cryovial

Cryo Rack

اطلاعات محصول را برای همکاران خود ارسال نمایید :

به اشتراک گذاری بر روی print
Print
به اشتراک گذاری بر روی email
Email
به اشتراک گذاری بر روی linkedin
LinkedIn
به اشتراک گذاری بر روی whatsapp
WhatsApp