دستگاه AAS

arafam pouyesh

دستگاه AAS

دستگاه جذب اتمی از تجهیزات آنالیتیکالی است که به هدف آنالیز رنج وسیعی از فلزات در آزمایشگاه مورد استفاده قرار می­گیرد. اساس تعیین غلظت عناصر در طیف­سنججذب اتمیبر پایه اندازه­گیری میزان جذب نور توسط اتم­های آن عنصر استوار است.

اسپکتروسکوپی جذب اتمی معمولا در آزمایشگاه به منظور آنالیز فلزات سنگین موجود در آنالیت جهت سنجش کیفیت ماده مورد نظر استفاده می­شود. دقت تشخیص عناصر فلزی در دستگاه اتمیک ابزوربشن با تکنیک شعله در حدppm و با تکنیک کوره و هیدرید ژنراتور در حد ppb است.

اطلاعات محصول را برای همکاران خود ارسال نمایید :

Print
Email
LinkedIn
WhatsApp